Browser Tip

Door gelijktijdig 'CTRL met +' in te toetsen vergroot je het browser scherm. Door gelijktijdig 'CTRL met -' in te toetsen verklein je het browser scherm.

Aangesloten bij:Samenstelling CLR en activiteiten

De CLR bestaat op dit moment (2021) uit de volgende leden:
Hadriaan van Nes (vz)
Ronald Kaay (secr)
Sibout Gooszen
Fransois van Haaff
Arend Versteege
Sjoerd Talsma
Robert de Muynck
Nico Peursum
Edo Kwant
Joop Ramaekers

Klik hier om contact op te nemen met de CLR.

Wat is de CLR? Heel eenvoudig: de CLR is een Commissie van het Bestuur van de Afdeling Zweefvliegen (ABZ) van de KNVvL. Volgens haar taakomschrijving adviseert de CLR gevraagd of ongevraagd het ABZ en zo nodig het Hoofdbestuur van de KNVvL inzake problemen die zich (kunnen) voordoen bij (wijzigingen van) de luchtruimtestructuur boven Nederland, in samenhang met het gebruik van dat luchtruim voor en door zweefvliegtuigen. Verder kan de CLR:
  • de clubs en het nationale zweefvliegcentrum adviseren
  • het HB, het ABZ en de clubs adviseren inzake radio- en transponderzaken
  • waar nodig en mogelijk contacten onderhouden met de betrokken overheidsinstellingen en (internationale) organisaties.
  • heel in het kort: de CLR adviseert vooral het ABZ over luchtruim- en radio-zaken.
De CLR is voor veel van haar activiteiten op het gebied van luchtruim, radio en transponder afhankelijk van informatie die om welke reden dan ook via andere kanalen bij zweefvliegers of zweefvliegclubs terechtkomt. Wij verzoeken u uw informatie over deze onderwerpen of over nieuwe zaken met ons te delen middels dit webformulier.


Images: clr.png